Taylor Swift s’ofereix de manera espectacular a “Amsterdam”

Taylor Swift s’ofereix de manera espectacular a “Amsterdam”

de David O. Russell Amsterdam és un dels fracàs més grans del 2022. La primera pel·lícula de Russell en set anys va costar una producció de 80 milions de dòlars, només va recaptar uns 32 milions de dòlars a tot el món durant la seva actuació teatral aquesta tardor i perdrà al nord dels 100 … Read more